Името на детето носи неговата съдба

публикувана на 07.08.2015
Даването на име на новородено е важен, дори съдбовен акт за него. Тъй като то е първата информация, която получаваме за човека. От името научаваме неговия пол, националност, вероизповедание, духовен сан. То показва мястото на човека сред другите. Ето защо то трябва да отразява същността на неговата личност. Ако не се намери точното име, съответстващо на тази личност може да се стигне до пълно отдалечаване на двете, а то е свързано със съдбовни разочарование и личностни неудачи. В такива случай е най - добре да се избере ново име, с което може да се постигне по - голяма хармония. Сменяйки своята идентификация човек може да промени съдбата си, Астролозите смятат, че името е един вид филтър на отрицателна енергия. Този филтър е по - силен когато в
..